Object

Title: Pomiędzy "gender" a "queer". Kwestia uświadomienia tożsamości seksualnej na przykładzie filmu "Sala samobójców" Jana Komasy = Between the "gender" and "queer". Using the film "Suicide Room" by Jan Komasa as an example to explain problems with sexual identity awareness

Creator:

Rawski, Jakub

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Artykuł jest próbą analizy procesu poszukiwania, kształtowania i uświadamiania sobie tożsamości seksualnej przez Dominika Santorskiego - głównego bohatera filmu "Sala samobójców". Problem wydaje się ciekawy ze względu na fakt tak odważnej, pionierskiej w polskim kinie publikacji problematyki niezdefiniowanej seksualności. ; Widz ma szansę zetknąć się z procesem uświadamiania sobie tożsamości przez nastolatka zarówno w porządku homonormatywnym, jak i heteronormatywnym. Instrumenty metodologii stosowane w analizie gender i queer (teoria płci Judith Butler) przyniosły kilka interesujących efektów poznawczych i pomogły umieścić film w serii tekstów kultury mówiących o seksualności, która wykracza poza oczekiwania patriarchalnego społeczeństwa.

Abstract:

This article is an attempt to analyze the process of finding, shaping and becoming aware of the sexual identity by Dominik Santorski ? the main character in the film "Suicide Room". The problem seems to be interesting due to the fact of such a brave pioneering publication in the Polish cinema of the issue of undefined sexuality. ; The viewer has the chance to meet up with the process of raising identity awareness by a teenager in both homonormative and heteronormative orders. The methodology instruments used in the analysis, gender and queer (Judith Butler`s theory of gender) has brought some interesting cognitive effects and helped to place the film in a series of cultural texts talking about sexuality which falls outside the expectations of a patriarchal society.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67176

DOI:

10.59444/2014SERredSte_Bugr12

Pages:

147-159

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information