Object structure

Creator:

Kaczor, Monika

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Title:

Językoznawcze ujęcie problemu polskiej tożsamości narodowej w czasopiśmie "Polityka" = Polish Language Approach of the Problem of Polish National Identity in the Journal "Polityka"

Group publication title:

ZSJ 2013

Subject and Keywords:

tożsamość ; tożsamość aktywna ; tożsamość pasywna ; tożsamość deliberatywna ; memetyka ; identyfikacja ; samoidentyfikacja ; język ; językoznawstwo ; językoznawstwo polskie

Abstract_pl:

Celem artykułu jest próba poznania myślenia o tożsamości we współczesnej prasie polskiej, wynikająca z analizy faktów językowych. W rekonstrukcji obrazu polskiej tożsamości narodowej odwołuję się do pojęć i terminów z lingwistyki kognitywnej i lingwistyki kulturowej, w których widoczne są "procedury psychologiczne mające na celu ukazywanie, jak człowiek myśli i jak mechanizmy myślenia wpływają na znaczenie oraz rozumienie znaczeń".

Abstract:

The aim of this paper is to attempt to explore the thinking of identity in contemporary Polish press, resulting from an analysis of linguistic facts. In the collected material to describe the lexical-semantic concept of Polish national identity it is taken into account its presence in syntagmatic contexts, and thus in a certain syntactic structure, in the context of the paradigm, that is, in the relation to the words associated with a given word. ; On the basis of the contexts in which there is a notion of "identity", it managed to extract the following domains: symbols and cultural links, duties, process, community, the origin, affiliation, blood ties, place in the community.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

87-97

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego