Object

Title: Miłośnicy zegarków i zegarów - ich wizerunek i tożsamość w Internecie = Clock and Watches Enthusiasts Club - Their Picture and Identity in the Internet

Creator:

Kładoczny, Piotr

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Artykuł opisuje grupę pasjonatów zegarów i zegarków skupioną wokół forum internetowego poświęconego zegarom. Tworzą oni rozproszone populacje, które łączy wspólny interes. Część z nich przyłącza się do stowarzyszenia Klub Miłośników Zegarów i Zegarków.

Abstract:

The article describes group of clock and watches enthusiasts focused near internet forum concerning clocks. They create scattered population, which are connected the common interest. A part of them join to the association Clock and Watches Enthusiast Club. It is able to know many informations about members by subforum webside "Let`s inroduce" ("Przedstawmy się"). ; They are watchmakers, clock enthusiasts or somebodies who looks for suggestions before buying a clock. They have different jobs, interests and different number of clock in their collections. There is sometimes their clock their only identity on the forum. They make notes on this forum to change their knowledge and experience or ask for a help before buying a new device. ; There are three language characteristic for texts on internet forum. They are professional, expressiveness and intence valuation, which prove existence of social variety language contain hobby group`s language.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67217

Pages:

265-278

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information