Object

Title: Na tropie społecznej przynależności adresatów kazań Józefa Męcińskiego (XIX w.) - analiza wyborów językowostylistycznych = On the track of social affiliation of the recipients of sermons by Joseph Męciński (XIX c.) - the analysis of linguistic and stylistic choices

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Celem rozważań było ustalenie odbiorcy kazań Józefa Męcińskiego na podstawie analizy językowej i stylistycznej tekstów z różnych tomów kaznodziejskich tego autora. Przeprowadzone badania mają na celu zweryfikowanie powszechnych opinii na temat dokonywania wyborów stylistycznych w zależności od przynależność adresata wypowiedzi do stanu chłopskiego.

Abstract:

The purpose of the deliberations was to determine the recipient of sermons by Joseph Męciński on the basis of the linguistic and stylistic analysis of the texts from various preaching volumes of the same author. The conducted studies aim at verifying common opinions about motivating stylistic choices by the affiliation of the speech addressee to the peasant state. ; The variety of address phrases chosen by Męciński, metaphorical imagery and stylistic artistry reveals the character of particular volumes. Only in some publications there were more sermons addressed to recipients determined by state. ; Thus, it seems to be a mistake to extend the opinion about an addressee ? peasant on all collections of sermons or their majority. There is in fact the recipient profiling, which proves great knowledge and skills of the author of sermons.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67180

Pages:

193-206

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information