Object

Title: Previous investigations on the influence of oxygen concentration on nitrogen removal efficiency in a hybrid moving bed sequencing batch biofilm reactor (MBSBBR) = Oczyszczanie ścieków w reaktorach ze złożem ruchomym - możliwości technologiczne

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem stężenia tlenu na efektywność usuwania azotu w reaktorze sekwencyjnym ze złożem ruchomym (MBSBBR). Eksperyment przeprowadzono w laboratoryjnym modelu reaktora typu SBR o całkowitej objętości 35 litrów dla stężenia tlenu w zakresie 0,5---3,0 mg O_2/l. ; Wypełnienie stanowiło 7,5% czynnej objętości reaktora. Uzyskana dla stężenia tlenu 0,5--1,0 mg O_2/l wysoka efektywność usuwania związków organicznych (ChZT) wskazuje na możliwość znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych małych oczyszczalni ścieków typu MBSBBR. ; Analiza wpływu stężenia tlenu na procesy przekształcania azotu wykazała, że wraz ze wzrostem poziomu tego wskaźnika rosła wydajność procesu nitryfikacji, ale jednocześnie malała wydajność procesu symultanicznej denitryfikacji w fazach tlenowych cyklu. Najwyższą efektywność eliminacji azotu uzyskano dla stężenia tlenu w zakresie 1,0--1,5 mg O_2/l. Przeprowadzone badania wykazały, że stężenie tlenu jest jednym z kryterialnych parametrów procesu symultanicznej denitryfikacji w fazach tlenowych.

Abstract:

The paper presents preliminary results of the research on the efficiency nitrogen removal in a hybrid sequencing batch reactor MBSBBR operating at low dissolved oxygen (DO) concentration ranging between 0,5 and 2 mg O_2/l. The study was carried out in a pilot scale model of SBR with a total volume of 35 liters, filled with carrier media up to the volumetric ratio 7,5 % of the fill volume. ; A high efficiency of COD removal, obtained at DO concentration of 0,5--1,0 mg O_2/l, creates possibilities for a substantial reduction of exploatation costs for wastewater treatment plants on MBSBBR reactors. The analysis of the influence of a preset DO level on nitrogen transformation processes was found that together with an increase of DO concentration in the aerobic phases of the cycle an increase of the nitrification rate and decrease of the simultaneous denitrification rate can be observed. ; The highest efficiency of nitrogen compounds removal was reached at DO concentration of 1,0--1,5 mg O_2/l. The conducted survey has confirmed that a DO concentration is one of the criterion-parameters for the process of simultaneous denitrification in aerobic phases.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47041

Pages:

129-143

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information