Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

24-hours variation of amount and contents of wastewater flowing to treatment plant in Zielona Góra = Zmienność dobowa ilości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni w Zielonej Górze

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

ścieki ; oczyszczalnia ścieków ; stężenie zanieczyszczeń ; wasterwater ; contamination loads ; variation of contents of wasterwater

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono dobowe zmiany ilości i składu ścieków dopływających do oczyszczalni w Zielonej Górze. Metodą bezpośrednich pomiarów wyznaczono natężenia przepływu i stężenia zanieczyszczeń w ściekach. Na podstawie wyników badań opracowano krzywe częstości skumulowanych do natężeń przepływów i ładunków zanieczyszczeń oraz linie dobowych zmian ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Abstract:

The article describes daily variations of influents in the aspect of their volume and composition in the sewage treatment plant of Zielona Góra. With a method of direct measurements the flow rate and the concentration of pollutants in the sewage have been marked. Based on the research results the cumulative curves of the flow duration and daily pollutant loads as well as lines of daily loads variations in raw sewage have been worked out.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

49-58

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego