Object

Title: Effectiveness of assessing flood hazardsalong the Lubuski section of the Oder = Skuteczność ochrony przeciwpowodziowej na lubuskim odcinku Odry

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Abstract_pl:

Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, prowadzona między innymi za pomocą wałów przeciwpowodziowych. Kompleksowe badania stanu wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych na lubuskim odcinku Odry (409,0 - 614,2 km biegu rzeki), pozwoliły na zanalizowanie zjawisk geologiczno-inżynierskich zachodzących w korpusie oraz podłożu wałów przeciwpowodziowych, a następnie - na ocenę stanu technicznego tych obiektów. ; Rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie prognozy zagrożeń powodziowych w poszczególnych odcinkach wałów oraz wskazanie skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszelkie podejmowane przez człowieka próby walki z żywiołem powodzi będą zawsze tylko szukaniem rozwiązań zastępczych. ; Rzeka bowiem musi mieć swoją przestrzeń, a skoro człowiek zasiedlił doliny rzeczne, a tym bardziej tereny zalewowe, musi nauczyć się żyć w tym środowisku i walczyć z żywiołem powodzi. Pozostaje nadzieja, że wyniki badań zaprezentowane w tej pracy posłużą modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych i to zanim wymusi ją kolejna powódź.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47034

Pages:

37-47

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information