Object

Title: Ultrasonic intensification of aerobic stabilization of sewage sludge = Ultradźwiękowa intensyfikacja stabilizacji tlenowej osadów ściekowych

Creator:

Sorys, Piotr ; Zielewicz, Ewa

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Abstract_pl:

Badano wpływ wstępnej obróbki osadu nadmiernego polem ultradźwiękowym o częstotliwości 25 kHz na przebieg procesu stabilizacji tlenowej. Osad do badań pochodził z rzeczywistego obiektu biologicznej oczyszczalni ścieków. Pobrano osad zagęszczony mechanicznie a następnie rozcieńczono go wodą wodociągową osiągając koncentrację suchej masy ok. 1800 mg/l. ; Pięć tak przygotowanych prób poddano nadźwiękawianiu aby zapewnić odpowiednie ilości włożonej energii w objętość próby: 3,12; 6,25; 12,5; 25,0 i 50,0 Wh/l. Badania wykazały znaczny wzrost mineralizacji masy organicznej osadu przy wstępnym preparowaniu polem ultradźwiękowym dla 50 Wh/I włożonej energii.

Abstract:

The aerobic stabilization of excess sewage sludge using low frequency ultrasound (25kHz) was investigated. The mechanically thickened excess sludge was obtained from full-scale wastewater treatment plants. The samples of sewage sludge were prepared by dissolving drinking water to obtain initial total solid concentration of 1800 mg/dm3. ; Five samples were treated with ultrasound of different power per sample volume: 3,12; 6,25; 12,5; 25,0 and 50,0 Wh/l. The experiments show that ultrasonic pre-treatment with 50 Wh/dm3 power increases the digestion of organic matter in aerobic stabilization of sewage sludge.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47037

Pages:

71-79

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information