Object

Title: Vietnam freshwater environment = Problemy jakości wody do picia w Wietnamie

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Abstract_pl:

Wietnam to tropikalny kraj, posiada dużo rzek i jezior, a opady atmosferyczne są obfite. Wszystko to czyni Wietnam krajem posiadającym wiele źródeł czystej wody. Jakość czystych wód niestety została pogorszona. Jest to poważny problemy, trzeba go brać pod uwagę i mieć pod ścisłą kontrolą. ; Przyczyną skażenia wód był brak kontrolowanych dopływów ścieków bytowych, ścieków przemysłowych do rzek i jezior. Stosowane środki chemiczne w rolnictwie powodują obecność metali ciężkich i składników chemicznych w rybach oraz w warzywach. ; Ponadto ścieki oraz spływy retencyjne z terenów uprawianych rolniczo powodują skażenie wody gruntowej. Zanieczyszczone wody stają się problemem w Wietnamie. Badania nad sposobami ograniczenia stopnia zanieczyszczenia wód i ratującymi źródła wody, to zadanie nie tylko dla naukowców, lecz też dla wszystkich ludzi, aby Wietnam pozostał krajem, który posiada potencjał ilościowy, a także jakościowy. ; Nie bez znaczenia są również wody opadowe na terenach uprzemysłowionych oraz na terenach wzmożonego ruchu pojazdów, które wnoszą do wód powierzchniowych znaczne ładunki zanieczyszczeń.

Abstract:

Vietnam is a tropical country, amount of rainfall is quite much, the network of rivers and lakes is high density. They make Vietnam become one of the countries that have large freshwater resources in Asian. However, freshwater quality in Vietnam is becoming worse, the pollution make the rivers and lakes become the problem that need to take care. ; It is because domestic wastewater and industries wastewater flow into rivers and lakes without treatment; the chemicals using for agricultures effect to groundwater make amount of heavy metals and chemicals be found high in fishes and vegetables raised, moreover, wastewater and its heavy metals and chemicals also pollute underground water; the rain take none- fresh air that from vehicles to water resources. ; The pollution is the serious problem of Vietnam. Researching the methods to decrease the water pollution and save water resources is belong to not only scientists but also everyone. We always make Vietnam become the country that have water potentials not only quantity but also quality.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47038

Pages:

81-92

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information