Object structure

Creator:

Wróbel, Ireneusz ; Lipnicki, Zygmunt

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

The water resources of Zielona Góra as an element of its sustainable development = Zasoby wodne Zielonej Góry elementem jej zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

zasoby wodne ; wody podziemne ; Zielona Góra ; water resources ; underground water ; water table ; sustainable development

Abstract_pl:

Przedmiotem pracy jest przedstawienie procesów rozwoju źródeł wód podziemnych i zarządzanie nimi na przykładzie Zielonej Góry. W pracy pokazano, że zarządzanie wodami podziemnymi powinno być elementem zrównoważonego rozwoju miasta. Gospodarka w mieście powinna podlegać możliwościom środowiska naturalnego i nie powinna zakłócać równowagi wodnej.

Abstract:

The subject of this paper is the presentation the water resources and water management as an example of Zielona Góra. In the paper it is shown that the water management should be recognized as the element of the sustainable development of the city. Economic activities in the city should be subordinated to the possibilities of the natural environment and should not disturb both the natural and the water balance.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

93-111

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego