Object structure

Creator:

Gąsiorek, Marek ; Jerzyniak, Stefan

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Determination of composition, melting heat and the crystallinity degree of polyamide phase in polyamide-6/barium titanate system = Wyznaczanie składu kompozytu oraz ciepła topnienia i stopnia krystaliczności fazy poliamidowej w układzie: poliamid-6/tytanian baru

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

kompozyt ; polimeryzacja ; krystalizacja ; compisite materials ; composition of polyamide-ceramics composites

Abstract_pl:

Zaproponowano metodę wyznaczania zawartości ceramiki BaTiO3 i ciepła topnienia fazy polimerowej w kompozycie typu: PA-6/BaTiO3. Próbki kompozytowe otrzymywano na drodze polimeryzacji kaprolaktamu w obecności sproszkowanego tytanianu baru. Uzyskane próbki charakteryzowano wykorzystując pomiary objętości właściwej oraz technikę DSC. Zawartość tytanianu baru i ciepło topnienia fazy poliamidowej obliczano stosując odpowiednie równania.

Abstract:

The method of determination of ceramics contents and melting heat of polymer phase in composite PA-6/BaTiO3 has been suggested. Samples of composite have been obtained by polymerization of caprolactam in which the fine particles of barium titanate were dispersed. The obtained samples have been characterized by means of specific volume measurements and the DSC technique. Contents of barium titanate and melting heat of polyamide phase have been calculated using suitable equations.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-26

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego