Object structure

Creator:

Drab, Michał

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

An evaluation of the usability of sludge from the mechanical-biological sewage tratment plant of the town of Zielona Góra for sewage farming = Ocena przydatności osadów ściekowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra do rolniczego wykorzystania

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

ścieki ; oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ; rolnicze wykorzystanie ścieków ; sludge ; sewage farming

Abstract_pl:

Praca zawiera ocenę możliwości rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych miasta Zielona Góra. Badane osady wykazały pozytywne działanie nawozowe. Pod wpływem wzrastających dawek osadów stwierdzono wzrost plonów uprawianych roślin. Nastąpił też wzrost zawartości substancji organicznej oraz większości oznaczanych składników w glebach. ; Ocenę przydatności osadów do rolniczego zagospodarowania dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Właściwości chemiczne badanego osadu wskazują na jego przydatność do wybranego kierunku zagospodarowania. Właściwości sanitarne wymuszają poddanie osadów procesowi przeróbki np. kompostowaniu.

Abstract:

The paper contains an evaluation of the possibilities of using sludge from the town of Zielona Góra in agriculture. The sludge under research demonstrated positive fertilizing properties. It has been found that because of increasing sludge doses the crops of plants grown have increased. ; The amount of organic matter and most of soil components marked have also increased. The evaluation of the usability of sludge from the town of Zielona Góra has been done in compliance with the current legal regulations. The chemical properties of the sludge under research indicate its usability for the purpose chosen. The sanitary properties make it necessary for the sludge to be processed for example by composting.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

9-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego