Object structure

Creator:

Sadecka, Zofia

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Impact of pyrethroids on methane digestion = Wpływ pyretroidów na proces fermentacji metanowej

Group publication title:

CEER, nr 2 (2007)

Subject and Keywords:

pestycydy ; perytroidy ; fermentacja metanowa ; pyrethroids ; methane digestion process ; sewage sludge

Abstract_pl:

Proces fermentacji metanowej jest procesem bardzo czułym na wszelkiego rodzaju zmiany środowiska. Wśród związków toksycznie działających na proces należy zwrócić uwagę na pestycydy - chemiczne środki ochrony roślin, które celowo wprowadzamy do środowiska w celu zniszczenia pasożytów roślinnych i zwierzęcych. ; Pozostałości tych ksenobiotyków mogą utrudniać lub hamować procesy stosowane w oczyszczalniach ścieków lub przeróbce osadów ściekowych. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu przedstawiciela grupy insektycydów pyretroidowych na przebieg procesu fermentacji metanowej.

Abstract:

The process of methane digestion is very sensitive to any changes in the environment. In the group of compounds exerting a toxic effect on the process a special notice should be taken to pesticides - agricultural chemicals, set purposely into the environment to destroy both animal and floral parasites. ; The remains of these xenobiotics may impede or delay the processes applied at treatment plants or in treatment of sewage sludge. The study presents the results of experimental tests made on the influence of a representative member of pyrethroid insecticides on the methane digestion process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

59-69

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego