Obiekt

Tytuł: Effectiveness of assessing flood hazardsalong the Lubuski section of the Oder = Skuteczność ochrony przeciwpowodziowej na lubuskim odcinku Odry

Autor:

Kołodziejczyk, Urszula

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Świtka, Romuald - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 2 (2007)

Streszczenie:

Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa, prowadzona między innymi za pomocą wałów przeciwpowodziowych. Kompleksowe badania stanu wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych na lubuskim odcinku Odry (409,0 - 614,2 km biegu rzeki), pozwoliły na zanalizowanie zjawisk geologiczno-inżynierskich zachodzących w korpusie oraz podłożu wałów przeciwpowodziowych, a następnie - na ocenę stanu technicznego tych obiektów. ; Rezultatem przeprowadzonych badań było ustalenie prognozy zagrożeń powodziowych w poszczególnych odcinkach wałów oraz wskazanie skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszelkie podejmowane przez człowieka próby walki z żywiołem powodzi będą zawsze tylko szukaniem rozwiązań zastępczych. ; Rzeka bowiem musi mieć swoją przestrzeń, a skoro człowiek zasiedlił doliny rzeczne, a tym bardziej tereny zalewowe, musi nauczyć się żyć w tym środowisku i walczyć z żywiołem powodzi. Pozostaje nadzieja, że wyniki badań zaprezentowane w tej pracy posłużą modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych i to zanim wymusi ją kolejna powódź.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47034

Strony:

37-47

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 2

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji