Object

Title: Elements of knowledge management in the improvement of business processes = Elementy zarządzania wiedzą w doskonaleniu procesów biznesowych

Creator:

Brajer-Marczak, Renata

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

W zarządzaniu procesowym kluczową rolę odgrywa systematyczna analiza, pomiar i doskonalenie procesów. Imperatyw ciągłego wprowadzania zmian w procesach jest odpowiedzią na zmieniające się warunki konkurencji i dużą dynamikę oczekiwań i preferencji klientów. Informacje związane z procesami biznesowymi powinny być gromadzone i formalizowane, aby poprawiać wykonywanie procesów. ; W związku z powyższym stwierdzić można, że doskonalenie procesów powinno być wspierane przez koncepcję zarządzania wiedzą w sensie instytucjonalnym, gdzie mamy na myśli strukturę komunikacji i informacji, która umożliwia interakcję między członkami organizacji. Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy zarządzaniem procesowym, a koncepcją zarządzania wiedzą, w szczególności zwracając uwagę na doskonalenie procesów widziane przez pryzmat zasobów wiedzy. ; Do realizacji wyżej sformułowanego celu wykorzystano takie metody badawcze, jak studia literatury przedmiotu z zakresu zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą oraz wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2015 wśród kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla zarządzania w organizacjach doskonalących procesy.

Abstract:

The key role in process management is played by the systematic analysis, measurement and improvement of processes. The imperative of continuous introduction of changes in processes is the answer to the changing conditions of competition and the great dynamics in the expectations and preferences of customers. Information related to business process should be collected and formalized in order to improve the execution of processes. ; In connection with the above, it may be stated that the improvement of processes should be supported by the concept of knowledge management in the institutional sense where we refer to the structure of communication and information which enables the interaction between members of the organization. The purpose of the study is to present relations between process management and the concept of knowledge management, with particular attention being paid to the improvement of processes seen through the prism of knowledge resources. ; The execution of the objective formulated above made use of such research methods as research on the literature on the subject related to process management and knowledge management as well as the findings from the author?s own surveys conducted in 2015 among medium and lower management personnel in organizations improving processes.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54431

DOI:

10.1515/manment-2015-0063

Pages:

241-259

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Dec 9, 2019

Number of object content hits:

198

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/61894

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information