Object

Title: Participation of knowledge workers at the implementation of projects in Polish enterprises = Udział pracowników wiedzy przy realizacji projektów w polskich przedsiębiorstwach

Creator:

Igielski, Michał

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Dla krajów współczesnego świata, funkcjonujących w gospodarce globalnej, coraz bardziej ulotna staje się wizja kontynuowania dotychczasowych założeń gospodarczych w oparciu o założenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem. Wyjściem z takiego impasu może okazać się dla wielu przedsiębiorstw wejście na drogę trwałego rozwoju poprzez tworzenie struktur organizacyjnych bardziej elastycznych na wahania rynkowe, w oparciu o wysoko wyspecjalizowany kapitał ludzki. ; Przedsiębiorstwa powinny dążyć zatem do gospodarki opartej na wiedzy. Hierarchiczne organizacje o wysmukłej strukturze są zastępowane przez struktury zadaniowe oparte na zespołach projektowych, co zwiększa znaczenie konkretnej grupy pracowników, którzy stają się także stopniowo pracownikami wiedzy i odgrywają coraz ważniejszą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. ; Prowadzi to także do konieczności zmiany zachowań pracodawców w stosunku do pracowników, gdyż od nich zależy coraz więcej - ich wiedza to cenny kapitał dla firmy. Trzeba zatem stworzyć im takie warunki, by mogli z jednej strony wiedzą się dzielić, a z drugiej dążyć do tworzenie nowej wiedzy użytecznej dla firmy.

Abstract:

For countries of contemporary world which are functional in the global economy, more and more a vision of carrying existing economic assumptions on based on assumptions associated with current functioning is becoming fleeting. Accessing the sustainable development to the route by creating more flexible organizational structures to market hesitations, in the support can turn out to be getting out of such an impasse for many enterprises about high special human capital. ; Enterprises should aspire to the economy based on the knowledge. Hierarchical organizations about the slender structure are being replaced by sentence structures based on teams of project. This phenomenon is increasing meaning of the specific group of employees which are becoming knowledge workers and in building the competitive position enterprises are acting the greater role. ; He appears needs for the change of behaviours of employers in the attitude to employees, since depends on them more and more - their knowledge is valuable capital for the company. We must create such conditions for them can share the knowledge for them and all the time form it for the good of the company.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51054

DOI:

10.2478/manment-2014-0016

Pages:

213-226

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Mar 13, 2019

Number of object content hits:

25

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/59466

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information