Object

Title: Ecological innovations as a chance for sustainable development - directions and obstacles in their implementation = Innowacje ekologiczne szansą dla zrównoważonego rozwoju - kierunki i przeszkody implementacji

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) można rozpatrywać z punktu widzenia innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie w celu: ulepszenia metod organizacji i zarządzania, produkcji, produktu, marketingu, relacji zewnętrznych ze środowiskiem i społeczeństwem, jak również jako szansa rozwoju zawodowego - tzw. zielonych miejsc pracy, czy pod względem zainteresowania konsumentów. Od zainteresowania konsumentów ekoinnowacjami, a w rezultacie od wzrostu sprzedaży produktów i usług, zależy efektywność innowacji i ich dalszy sens finansowania. ; Ekoinnowacje to jednak nie tylko przedsiębiorstwo i usługi, to również komfort życia i ochrona środowiska, a co za tym się kryje, również obecny i przyszły zrównoważony rozwój. W artykule omówiono powyższe zagadnienia prezentując wyniki badań GUS, PARP, UE i Katedry ZŚiGP Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące ekoinnowacji przedsiębiorstw oraz wskazano kierunki i przeszkody ich implementacji w warunkach Polski.

Abstract:

Ecological innovations (eco-innovations) can be considered from the standpoint of innovations implemented within the company in order to: improve organizational and management methods, production process, products, marketing, external relations with the environment and society. They are also a chance for professional development (the so-called green jobs) or can be viewed in terms of consumer interest. Consumer interest in ecoinnovations, and subsequently growth in sales of products and services, influence the effectiveness of innovations and worthiness of their further funding. ; Eco-innovations, however, are not limited only to the company and the services, but also the quality of life and environment protection, inevitably followed by the present and future sustainable development. In the paper all the above has been presented with GUS, PARP, UE and the Division of Environment and Public Sector Economy Management (University of Zielona Góra) studies. The research involved eco-innovations in companies and indicated the directions and obstacles of their implementation in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54412

DOI:

10.1515/manment-2015-0050

Pages:

49-64

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information