Object

Title: Approach to strategy and enterprise size = Charakter realizowanej strategii w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Creator:

Radomska, Joanna

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Abstract_pl:

Artykuł opisuje tematykę podejścia strategicznego bazując na aktualnej klasyfikacji wyróżniającej pięć rodzajów podejść wyszczególnionych na podstawie trzech cech dotyczących otoczenia biznesowego, takich jak przewidywalność (zdolność prognozowania), podatność na wpływy. Przeprowadzone badania wykazały istnienie związku pomiędzy wyszczególnionymi podejściami a rozmiarem przedsiębiorstwa, wskazując, iż małe podmioty najczęściej realizują strategię klasyczną i odnowy. ; Średnie firmy natomiast charakteryzują się niską presją na zachowania wizjonerskie i kształtowanie granic otoczenia. Wybierają więc najczęściej podejście klasyczne oraz adaptacyjne. Duże podmioty, zgodnie z przyjętymi założeniami, najczęściej wykazują możliwości zmiany warunków gry konkurencyjnej oraz kreowania nowych rynków, prezentując podejście wizjonerskie.

Abstract:

The article describes the subject of approach to strategy based on the current classification differentiating five types of approach specified on the basis of three features relating to business environment, such as predictability (ability to forecast), malleability (ability to shape) and harshness (ability to survive). The research demonstrated the existence of a correlation between the approaches and the size of an enterprise, indicating that small organisations most often apply a classical and renewal strategy. ; Medium-sized companies, however, are characterised by a low pressure on visionary behaviour and the shaping of the boundaries of the business environment. They therefore select most often a classical and adaptive approach. Large enterprises, according to the assumptions made, most often demonstrate the ability to change the conditions of competitive struggle and create new markets by showing a visionary approach.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54416

DOI:

10.1515/manment-2015-0054

Pages:

117-127

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Dec 6, 2019

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/61880

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information