Object structure

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Imovation in shaping dynamic capabilities of organisations = Imowacje w procesie kształtowania dynamicznych zdolności organizacji

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

zdolności organizacji ; imowacje ; innowacje ; imitacje ; dynamic capabilities ; imovation ; innovation ; imitation

Abstract_pl:

U podstaw opracowania leży założenie, iż imitacja jest tak samo istotna dla budowy długofalowej przewagi konkurencyjnej jak innowacja, i że systematyczne strategiczne podejście do imitacji jest konieczne dla zapewnienia skutecznej i efektywnej działalności innowacyjnej. W takim ujęciu imitacja stanowi rzadką i złożoną zdolność dynamiczną, którą organizacje powinny we właściwy sposób rozwijać i umiejętnie wykorzystywać. ; Imitatorzy dostarczają odbiorcom nie tylko udoskonalony, lecz także tańszy produkt. W opracowaniu, włączając się w dyskusję nad procesami innowacji w kształtowaniu dynamicznych zdolności organizacji, podjęto próbę przedstawienia natury i istoty imitacji, wskazując na korzyści wynikające z umiejętnego kopiowania działań innych podmiotów dla realizacji procesu kształtowania dynamicznych zdolności.

Abstract:

The underlying assumption of the article is that imitation is as important as innovation when creating a long-term competitive advantage, and that a systematic, strategic approach to imitation is necessary to ensure efficient and effective innovation. Viewed in this light, imitation is a rare and complex dynamic capability which organisations should properly develop and skillfully use. ; Imitators provide customers with products that are both better and cheaper. This article contributes to a discussion of innovative processes and their role in shaping dynamic capabilities of organisations. It attempts to portray the essence and nature of imitation and identifies benefits which copying what other organisations do can bring in terms of dynamic capabilities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0047

Pages:

8-22

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego