Object

Title: Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu = Music therapy in working with an autistic child

Creator:

Zieja, Elżbieta

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Abstract_pl:

Muzykoterapia stanowi najstarszą i najbardziej rozwiniętą formę terapii przez sztukę, a związek między muzyką i medycyną sięga początków historii ludzkości. Dla autystyków charakterystyczną jest zaburzona, bądź niemożliwa komunikacja werbalna, a co za tym idzie - utrudniony kontakt z otoczeniem. Poszukuje się metod "dotarcia" do chorych. ; Muzykoterapia jest właśnie jedną z metod, która wykorzystuje muzykę by nawiązać kontakt z chorym. "Muzyka" - to wszystkie bodźce dźwiękowe, które docierają do nas z otaczającego świata. Techniki muzykoterapii pozwalają dziecku uświadomić i wyodrębnić się z otoczenia. Przyczyniają się do jego orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. ; Muzyka rozwija funkcje słuchowo-kinestetyczne, sprzyja nawiązaniu kontaktu wzrokowego i dotykowego. Sprzyja okazywaniu przeżyć emocjonalnych. Słuchanie muzyki uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, wyzwala radość. Muzykoterapię najczęściej stosuje się w grupie. Jest to tym samym terapia grupowa. Odbywa się uspołecznienie dziecka autystycznego. Uczestnicy, bawiąc się, uczą się wzajemnej tolerancji, dostrzegają siebie nawzajem w otoczeniu.

Abstract:

Music therapy is the oldest and most developed form of therapy through art, and the relationship between music and medicine dates back to the beginnings of human history. For autistic characteristic is disturbed or impossible verbal communication, and there- fore difficult to contact with the environment. Sought methods "reach" to the sick. ; Music therapy is just one method, which uses music to make contact with the sick. "Music" - are all sound stimuli that come to us from the surrounding world. Music therapy techniques allow the child to recognize and distinguish themselves from the environment. They contribute to its orientation in space and the body schema. ; Music develops the functions of auditory-kinesthetic, favors established eye contact and touch. Favors manifesting emotional experiences. Listening to music soothes, it gives a sense of security, triggers joy. Music therapy is most often used in the group. This is the same group therapy. This is done socialization of an autistic child. Participants, playing, learn the mutual tolerance, recognize each other in the environment.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70291

Pages:

309-323

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 20, 2023

In our library since:

Feb 20, 2023

Number of object content hits:

93

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/77983

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information