Object structure

Creator:

Rudiene, Renata ; Volkovickiene, Vida ; Butvilas, Tomas

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Dignity through creativity in early child`s education: the kindergarten "Lazdynelis" case = Godność poprzez twórczość we wczesnej edukacji dziecka: na przykładzie przedszkola "Lazdynelis"

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

dziecko ; kreatywność ; godność ; wczesna edukacja dzieci ; Reggio Emilia - filozofia edukacyjna ; child ; creativity ; dignity ; early child`s education ; Reggio Emilia educational philosophy

Abstract_pl:

Celem tego artykułu jest przedstawienie kluczowych aspektów wczesnej edukacji dziecka - godności i twórczości oraz ich znaczenia w rozwoju dziecka. Kształcenie godności jak i twórczości, zwłaszcza w oparciu o filozofię Reggio Emilia, zaczyna się od najmłodszych lat. Przedszkole i rodzina dziecka odgrywają najbardziej istotną rolę w zakresie wspierania i rozwijania zarówno godności jak i kreatywności dziecka poprzez codzienne zajęcia. ; Zamieszczone zdjęcia z codziennych zajęć w przedszkolu "Lazdynelis" w Wilnie (Litwa), sprawiają, że o wiele bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych staje się to, w jaki sposób przedszkole może podtrzymać, rozwijać, wzmacniać godność i kreatywność dziecka za pomocą wielu różnorodnych podejść.

Abstract:

The whole idea of this paper spins mainly about one of the main aspects within early child`s education - creativity and its meaning to a child`s psychosocial development. Creativity education, especially based on Reggio Emilia point of view, starts from the very young age and therefore kindergartens as well as families play much significant role to support and develop both dignity and creativity roots in child?s everyday routine. It is stressed that being creative is more like being initiative and innovative - the features that are mainly required by contemporary society. ; Also this paper is illustrated with real-life pictures from the activities in the kindergarten "Lazdyn?lis"4, so it becomes much clearer for those who are interested in this topic to understand how kindergarten daily life may sustain, develop and so enhance dignity and creativity of children using many different approaches.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

213-227

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego