Object structure

Creator:

Szymajda, Agnieszka

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Dlaczego warto rozwijać u dziecka zdolność do czytania i ekspresji emocji? Refleksja z badań własnych muzykoterapeuty = Why develop child`s ability to grow to read and express emotions? Reflection from the researcher`s own music therapist

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Subject and Keywords:

muzykoterapia ; dziecko w wieku przedszkolnym ; czytanie emocji ; ekspresja emocji ; music therapy ; preschool children ; reading emotions ; expressing emotions

Abstract_pl:

W artykule zostały przedstawione rezultaty badań eksperymentalnych przeprowadzonych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Problematyka badań dotyczyła możliwości rozwijania u dzieci kompetencji czytania i ekspresji emocji poprzez oddziaływania muzykoterapeutyczne. ; Autorka przedstawia w artykule znaczenie rozwoju czytania i ekspresji emocji u dzieci przedszkolnych w kontekście ich rozwoju społecznego i poznawczego. Zaprezentowane wyniki badań zachęcają do wzbogacania programów umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym o podejście zaczerpnięte z muzykoterapii.

Abstract:

The article presents issues related to the ability to support the development of competence of reading and expressing emotions in children aged 4-7 in music therapy. Based on literature, the article discusses issues related to the emotional development of children aged 4-7, especially the competence of reading and expressing emotions. ; It brings up the current state of research in the fi eld of music therapy of children with developmental difficulties and disabilities. The author introduces the assumptions of her music therapy program for preschool children and presents the methodology and preliminary analysis of experimental tests in a group of 90 children of preschool age.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

99-111

Source:

Dziecko i nauczyciel w kulturze artystycznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego