Object structure

Creator:

Kumik, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Rodzina ważnym środowiskiem w rozwoju muzycznym dziecka = Family as an important environment in musical development of a child

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

rodzina ; formy aktywności muzycznej ; rozwój muzyczny dziecka ; family ; family environment ; musical development of a child

Abstract_pl:

Rodzina jest środowiskiem, które najpełniej zaspokaja potrzeby dziecka, zapewnia mu najlepszą opiekę i najkorzystniejsze warunki rozwoju. Ma ona ogromny wpływ na postawy i potrzeby dziecka, a także sposób ich zaspokajania. Dzięki stawianym dziecku wymaganiom rodzina wpływa również na rozwój zdolności i umiejętności oraz poziom osiągnięć dziecka. ; Rodzice nie muszą być profesjonalnymi muzykami, żeby kształtować zainteresowania muzyczne dzieci. Wystarczy, że stworzą odpowiednie warunki i atmosferę do rozwoju muzycznego.

Abstract:

The family is an environment that most fully meets the needs of a child, give it the best care and the most favourable conditions for development. A family has a huge influence on the attitudes and needs of a child, and also the way of their fulfilment. The requirements that a child faces within a family affects also the development of skills and abilities and the level of personal achievements.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

97-110

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego