Object

Title: Negative perception of teacher`s work as obstruction of school - parent non-conflict cooperation = Negatywna percepcja pracy nauczyciela jako przeszkoda bezkonfliktowej współpracy pomiędzy szkołą a rodzicem

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Abstract_pl:

Zaangażowanie rodziców w działalność szkolną ma pozytywny wpływ na osiągnięcia dzieci w nauce, na uczęszczanie dzieci do szkoły itd. Brakuje jednak badań naukowych o korzyści i przeszkodach do czynnego udziału rodziców w okresie życia szkolnego dziecka na Litwie. ; Celem tego artykułu jest poznanie pola napięcia w relacjach rodzic - nauczyciel. Na podstawie danych z bazy Narodowej Agencji ds. Oceny Szkół (National Agency for School Evaluation (NASE)) na Litwie, zbadano 29358 rodziców ze 175 szkół. Opinie rodziców na temat działalności w szkole były przeanalizowane, biorąc pod uwagę negatywne komentarze rodziców podane on-line (420 respondentów). ; Kontent-analiza wypowiedzi o jakości nauczania pozwala wyróżnić cztery podkategorie: nieskuteczność nauczania, brak wsparcia, brak dyscypliny, osiągnięcia i wady w postępie. Zgodnie z analizą wyników badań, można stwierdzić, że niezadowolenie rodziców z jakości procesu nauczania rodzi nieufność do kompetencji nauczycieli, co skutkuje wyobcowaniu rodziców ze szkoły. ; Taki klimat w obcowaniu, oparty na nieufności i niezadowoleniu rodziców, jest założeniem głębokiej sytuacji konfliktowej, lecz nie doskonałej współpracy, sprzyjającej angażowaniu się rodziców w procesie edukacji dziecka.

Abstract:

Parental involvement has a positive impact on children`s learning achievement, school attendance etc. There is a lack of research of the parental involvement in school life extent, it?s advantages and obstacles in Lithuania. ; The purpose of the article is to find out the voltage fields in parent-teacher relationship. The data base of National Agency for School Evaluation (NASE) in Lithuania was analysed: 29358 parents of 175 schools participated in this survey. Barents` opinions about the school`s activities survey data were analyzed as well. Only parents comments on-line were analyzed and only negative comments were considered (420 respondents). ; Content analysis of the comments discussing the quality of education allows to distinguish four sub-categories: teaching inefficiency, lack of support, lack of discipline, achievements and progress disadvantages. ; According to the analysis of survey results, it can be said that the parents` dissatisfaction with the quality of the teaching process gives birth to distrust the quality of school teacher competency, which further alienates parents from school. ; Such atmosphere of communication based on parents distrust and dissatisfaction are the assumptions of deep conflict situation rather than well-wishing cooperation conducive to parental involvement in children`s education.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:70285

Pages:

189-212

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2023

In our library since:

Feb 20, 2023

Number of object content hits:

55

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/77977

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information