Object structure

Creator:

Matuszak, Lucyna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Kompetencje nauczycieli w zakresie edukacji muzycznej uczących w klasach I-III w szkole ogólnodostępnej = The skills of teachers in the field of music education students in classes I-III in mainstream school

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

kompetencje nauczyciela ; sylwetka współczesnego nauczyciela ; edukacja muzyczna ; competence of the teacher ; silhouette of the contemporary teacher ; musical education

Abstract_pl:

Treść artykułu przedstawia kwalifikację zakresu kompetencji nauczycieli. Ukazuje, jak niemożliwe obecnie jest, aby jedna osoba - nauczyciel uczący w klasach I-III szkoły podstawowej - posiadał wysokie kompetencje w zakresie wszystkich edukacji, a szczególnie w zakresie edukacji muzycznej. ; Wysokie kompetencje nauczyciela należycie wspomagają edukację i rozwój osobowości dzieci, jednak wadliwa polityka oświatowa nie bierze tego pod uwagę.

Abstract:

The content of the article presents the classification of the competence of teachers. It shows how nowadays it is impossible for one person - a teacher teaching in classes I-III of primary school - to have a high level competence in all education, especially in the field of music education. ; High competence of the teacher duly support education and personalisty development of children, but flawed education policy does not take this into account.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

149-158

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego