Object

Title: Ecological and economic aspects of the application of sewage sludge in energetic plant plantations - a SWOT analysis = Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zastosowania osadów ściekowych na plantacjach roślin energetycznych - analiza SWOT

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Abstract_pl:

Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce jest stosunkowo nową dziedziną gospodarki odpadami określaną jako ?in statu nascendi?, która nie doczekała się w kraju uznanych standardów i wymaga wdrażania nowych rozwiązań. Dotychczas, dominującą metodą zagospodarowania osadów ściekowych było ich składowanie. ; Wobec obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. zakazu składowania odpadów o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg, dominujący udział wykazują metody termiczne oraz przyrodnicze i rolnicze zagospodarowanie. Osady ściekowe mogą znaleźć zastosowanie w nawożeniu upraw roślin energetycznych. Wspomniany odpad może stanowić substytut dla popularnych nawozów mineralnych, dostarczając cennych składników pokarmowych dla roślin. ; Artykuł przedstawia analizę SWOT dotyczącą zagospodarowania osadów ściekowych w celach przyrodniczych w oczyszczalni ścieków w Świlczy-Kamyszyn w województwie podkarpackim. Przedstawiona analiza pozwala ocenić przydatność osadów w nawożeniu plantacji roślin energetycznych, co pozwala wskazać prawidłowe strategie w gospodarce odpadami.

Abstract:

Sewage sludge management in Poland is a relatively new field of waste management called ?in statu nascendi?, the standards of which have not been recognized yet. It also requires the implementation of new solutions in the field of sewage sludge. So far, the most popular method of sewage sludge utilization has been landfill disposal. ; In line with the restriction placed on landfill waste with a calorific value above 6 MJ/kg introduced on 1 January 2016, agricultural use and thermal methods are particularly applied. Municipal sewage sludge may be successfully used in the cultivation of energetic plant plantations. The aforementioned waste could be treated as an alternative to traditional mineral fertilizers, which in turn might successfully provide valuable nutrients for plants. ; This paper illustrates the SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) associated with the use of sewage sludge from Świlcza-Kamyszyn WTTP (Podkarpackie Province, Poland) for agricultural purposes. This analysis could be useful in evaluating the utility of sewage sludge in perennial plant plantations in order to determine the appropriate waste management strategies.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:62033

DOI:

10.1515/ceer-2017-0058

Pages:

157-168

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information