Object

Title: Parametric analyses of dynamic characteristic of the cable-stayed pedestrian bridże = Analizy parametryczne charakterystyk dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych

Creator:

Pańtak, Marek ; Jarek, Bogusław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Abstract_pl:

W referacie przedstawiono charakterystykę układu konstrukcyjnego oraz wyniki dynamicznych badań terenowych i analiz numerycznych trójprzęsłowej, dwupylonowej, podwieszonej kładki dla pieszych z pomostem zespolonym stalowo-betonowym o rozpiętościach przęseł 25,5 + 60,0 + 25,5 m. ; Kładka odznacza się zwiększoną podatnością dynamiczną elementów układu podwieszenia obserwowaną podczas codziennej eksploatacji konstrukcji. Wykonane analizy wykazały, iż występujące drgania want odciągowych o dużych amplitudach wpływają na zmianę parametrów układu konstrukcyjnego i w konsekwencji zmianę wartości częstotliwości drgań własnych konstrukcji. ; W pracy przedstawiono wyniki analiz i badań terenowych obrazujące zależność charakterystyk dynamicznych kładki od podatności dynamicznej want odciągowych i swobody przemieszczeń pylonów. Scharakteryzowano metodykę doboru parametrów modelu obliczeniowego pozwalającą na poprawne wyznaczenie częstotliwości drgań własnych konstrukcji.

Abstract:

The paper presents characteristics of the structural system and results of dynamic field tests and numerical parametric analyses of three-span, two-pylon, cable-stayed pedestrian bridge with steel-concrete composite deck and spans of 25.5 + 60.0 + 25.5 m. ; The footbridge is characterized by increased dynamic susceptibility of the elements of the suspension system observed during the everyday operation of the structure. The analyses have shown that the high amplitude vibrations of the pylon back-stay cables change the parameters of the structural system and consequently change the value of the natural vibration frequencies of the structure. ; In the paper, the selection methodology of parameters of the computational model which allows to correctly determine the natural vibration frequencies of the footbridge has been presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:62015

DOI:

10.1515/ceer-2017-0052

Pages:

77-90

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information