Object structure

Creator:

Szumigała, Maciej ; Szumigała, Ewa ; Polus, Łukasz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

An analysis of the load-bearing capacity of timber-concrete composite beams with profiled sheeting = Analiza nośności belek zespolonych drewniano-betonowych z płytą betonową na blasze fałdowej

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

composite structures ; constructions aluminium-timber ; composite beams ; FEM ; ABAQUS ; struktury kompozytowe ; konstrukcja aluminiowo-drewniana ; belka zespolona ; MES

Abstract_pl:

Analizie poddano belki zespolone drewniano-betonowe składające się z prostokątnej belki drewnianej oraz płyty betonowej wylanej na blasze fałdowej. Współpracę belki z płytą zapewniają specjalne stalowe łączniki, które są przedmiotem zgłoszenia patentowego. ; W referacie przedstawiono wyniki analiz numerycznych dotyczących wpływu rodzaju stalowych blach fałdowych, na których wykonywane są płyty żelbetowe współpracujące z drewnianymi belkami. Okazuje się, że rodzaj blachy fałdowej służącej jako deskowanie i jako element mogący współpracować z betonową płytą, ma istotny wpływ nie tylko na wytrzymałość samej płyty, ale również na nośność i sztywność belki zespolonej drewniano-betonowej.

Abstract:

This paper presents an analysis of timber-concrete composite beams. Said composite beams consist of rectangular timber beams and concrete slabs poured into the steel sheeting. The concrete slab is connected with the timber beam using special shear connectors. The authors of this article are trying to patent these connectors. ; The article contains results from a numerical analysis. It is demonstrated that the type of steel sheeting used as a lost formwork has an influence on the load-bearing capacity and stiffness of the timber-concrete composite beams.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0057

Pages:

143-156

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego