Object

Title: Forest management as an element of environment development = Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Abstract_pl:

Realizacja celów postawionych współczesnemu leśnictwu wymaga jednoczesnego uwzględniania trwałego i zrównoważonego rozwoju lasów, potrzeb ochrony i kształtowania środowiska oraz zachowaniu równowagi w zakresie pełnionych przez lasy funkcji. W obowiązującym modelu lasu wielofunkcyjnego racjonalna gospodarka leśna uwzględniać ma wszystkie postawione jej zadania jako równorzędnie ważne, a jej efekty są ważnym czynnikiem ochrony przyrody i środowiska. ; W pracy przedstawiono związane z tym uwarunkowania prawne. Przypomniany został rys historyczny wpływu człowieka na las i jego konsekwencje dla środowiska. Przybliżono problem istnienia lasu jako składnika infrastruktury przestrzennej. Omówiono wybrane aspekty gospodarki leśnej i ich znaczenie dla środowiska leśnego.

Abstract:

The implementation of goals of modern forestry requires a simultaneous consideration of sustainable development of forests, protection, needs of the environment development, as well as maintaining a balance between functions of forests. In the current multifunctional forest model, rational forest management assumes all of its tasks as equally important. Moreover, its effects are important factors in the nature and environment protection. ; The paper presents legal conditions related to the definitions of forest management concepts and sustainable forest management. Authors present a historical outline of human`s impact on the forest and its consequences for the environment. The selected aspects of forest management (eg. forest utilization, afforestation, tourism and recreation) and their role in the forest environment have been discussed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:61994

DOI:

10.1515/ceer-2017-0047

Pages:

17-27

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information