Object structure

Creator:

Lacki, Piotr ; Nawrot, Jacek

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Numerical analysis of bridge girder with composite dowel shear connection = Analiza numeryczna dźwigara mostowego z zespoleniem typu ?compisite dowels?

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

bridge girder ; steel-concrete composite beams ; composite dowels ; VFT-WIB? beams ; dźwigar mostowy ; belki zespolone stalowo-betonowe ; zespolenie composite dowels ; belki VFT-WIB?

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono krótką charakterystykę stalowo-betonowych belek zespolonych typu VFT-WIB?, zaprezentowano przykładowe kształty zespolenia typu ?composite dowels?. Zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne stalowo-betonowego dźwigara mostowego dla nowego kształtu zespolenia typu ?composite dowels?. ; Założono, że dźwigar będzie miał rozpiętość w osi podpór 15 m, jego przekrój będzie tworzył teownik stalowy uzyskany z rozcięcia na dwie połowy dwuteownika HEB 900 oraz płyta żelbetowa grubości 25 cm. Podano parametry geometryczne linii cięcia środnika kształtownika stalowego. Przyjęto schemat statyczny dźwigara w postaci belki swobodnie podpartej obciążonej obciążeniem równomiernie rozłożonym uwzględniającym ciężar własny konstrukcji oraz obciążenie użytkowe. ; Dla założonych wymiarów przekroju poprzecznego wykonano model numeryczny dźwigara przy użyciu programu ADINA wykorzystującego Metodę Elementów Skończonych. Przeprowadzono analizę numeryczną na podstawie, której określono wartości naprężeń normalnych w kształtowniku stalowym oraz w płycie betonowej a także ugięcie dźwigara. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami przeprowadzonych obliczeń analitycznych. Wykazano zbieżność między wynikami numerycznymi i analitycznymi.

Abstract:

The work presents a brief description of VFT-WIB? steel-concrete composite beams, examples of composite dowel shear connection shapes are presented. A steel-concrete bridge girder construction solution for the new shape of composite dowel shear connection was proposed. ; The geometric parameters of the steel section web cutting line are given. For the assumed cross-section dimensions, a numerical model of the girder was made. Numerical analysis was performed, the results of which were compared with the results of the analytical calculations. A program of actions aimed at further optimization of the model is presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0050

Pages:

55-65

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego