Object

Title: Chemical stability of water in the water supply network - preliminary research = Stabilość chemiczna wody w sieci wodociągowej - badania wstępne

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

Prawidłowo działający system dystrybucji wody pitnej powinien zapewnić nie tylko właściwe parametry jakości wody wprowadzanej do sieci wodociągowej, ale przede wszystkim u odbiorców. Zbyt mało uwagi poświęconej właściwemu zarządzaniu systemami dystrybucyjnymi stwarza wiele zagrożeń sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu wody w czasie jej przesyłu do odbiorców. Utrzymanie bezpieczeństwa sanitarnego wody i zapobieganie jej zanieczyszczeniu w systemie dystrybucji jest obecnie jednym z głównych celów Światowej Organizacji Zdrowia. ; W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zmian wybranych parametrów wody w sieci wodociągowej miasta liczącego 22 tys. mieszkańców. Parametry wody w sieci kontrolowano w 8 punktach, oddalonych od Stacji Uzdatniania Wody od 0,4 do 3,1 km. Lokalizację punktów kontrolnych wytypowano tak, aby ocenić jakość wody w zależności od materiału rur oraz w punktach niekorzystnych - na końcówkach sieci. Wykazano, że w efekcie wtórnego zanieczyszczenia wody następuje wzrost mętności, barwy i żelaza ogólnego. Na końcówkach sieci parametry wody były podwyższone i przekraczały wartości dopuszczalne.

Abstract:

The article presents the results of research on changes in selected water parameters during distribution in the water supply network of the city of 22 thousand inhabitants. Water parameters were controlled at 8 points in the network, distant from Water Treatment Plant from 0.4 to 3.1 km. The location of control points was selected in order to assess the water quality depending on the pipe material and at unfavourable points - at the ends of the network. ; It was shown that as a result of secondary water contamination an increase in turbidity, colour and total iron occurred. The distance from the Water Treatment Plant and the type of material of the network or connection, affect the quality of the water. It was confirmed that at the ends of the network the water parameters were increased and exceeded the admissible values.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67473

DOI:

10.2478/ceer-2018-0036

Pages:

79-89

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information