Object

Title: Changes in the content of biodegradable organic matter in tap water in the city of Częstochowa = Zmiany zawartości biodegradowalnej materii organicznej w wodzie wodociągowej dla miasta Częstochowy

Creator:

Rakocz, Klaudia ; Rosińska, Agata

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Zawartość materii organicznej w wodzie może stanowić źródło węgla i energii dla wzrostu i rozwoju bakterii, co powoduje powstanie i rozwój biofilmu bakteryjnego w sieci wodociągowej. Dezynfektanty stosowane w celu zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich rozwoju działają zarówno na nie jak i na substancje chemiczne występujące w wodzie, zwiększając ich biodegradowalność. Powoduje to rozwój biofilmu bakteryjnego tworzącego się w sieci wodociągowej i wpływa niekorzystnie na jakość wody oraz stan sieci wodociągowej. ; Przedstawiono badania, których celem była ocena zmian zawartości biodegradowalnej materii organicznej podczas procesu dezynfekcji wody. Przedmiotem badań były próbki wody pobrane z ujęć, stacji pomp w stacji uzdatniania zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i od konsumenta. Źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie objętym działalnością przedsiębiorstwa są wyłącznie wody podziemne eksploatowane w zależności od ujęcia z trzech pięter wodonośnych: czwartorzędowego, jurajskiego, z poziomami wodonośnymi: górno i środkowojurajskim oraz triasowego. ; Wybrany wodociąg okręgu w województwie śląskim obejmuje swym zasięgiem powierzchnię około 1 000 km2, zaopatrując w wodę około 328.5 tys. mieszkańców. Jedną z wód dezynfekowano podchlorynem sodu, drugą ozonem. BRWO oznaczono wykorzystując metodę Joreta, która opiera się na obserwacji ubytku rozpuszczonego węgla organicznego RWO w badanej wodzie. Wykazano zmiany zawartości BRWO na poszczególnych etapach procesu uzdatniania i dystrybucji badanej wody wodociągowej i przeanalizowano biostabilność wody.

Abstract:

This paper presents research aimed at the assessment of biodegradable organic carbon content changes (BDOC) during water disinfection process. The water samples examined in the research came from intakes, pumping stations at treatment plants situated in the Silesia district and water consumers. The examined water was underground water. ; One water sample was disinfected by sodium sub chloride while the other one by ozone. BDOC was determined using the Joret method, which involves observation of dissolved organic carbon (DOC) decrease in the examined water. The research has shown that BDOC content fluctuates at every stage of the treatment process and distribution of the examined water. Another analyzed parameter was biological stability of water.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47455

DOI:

10.1515/ceer-2016-0009

Pages:

89-99

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information