Object

Title: Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings = Wpływ przedłużających się okresów występowania wysokich temperatur letnich na podejście do projektowania podłogi na gruncie w budynkach mieszkalnych w krajach klimatu umiarkowanego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono analizę wpływu wysokich temperatur zewnętrznych na kształtowanie się temperatur wewnątrz jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, charakteryzującego się wysokim poziomem izolacyjności termicznej obudowy. W celu poprawy mikroklimatu pomieszczeń, autorzy proponują całkowitą bądź częściową rezygnację z izolacji termicznej podłóg na gruncie, wykorzystując pojemność cieplną gruntu jako naturalnego źródło chłodu. ; W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych z zastosowaniem programu komputerowego WUFI?plus dla różnych wariantów izolacji termicznej podłogi na gruncie, jak również innych niż proponowane przez autorów, sposobów zapobiegania przegrzewaniu się budynków w okresie pojawiających się fal upałów. Dla każdego z wariantów przeprowadzono obliczenia temperatury wewnętrznej, strat ciepła do gruntu oraz zapotrzebowania na chłód.

Abstract:

The effects of changes in Global climate on the prolonging time and the frequency of the periods of very high outside air temperature at summer were shown in the paper with particular emphasis on European moderate climate countries. In these countries, residential buildings, are usually equipped neither in air conditioning equipment, nor in ordinary window blinds. As the most promising solution it is suggested to resign completely or partially from ground slab thermal insulation, directly utilizing ground heat storage capacity. ; The paper includes detailed simulations on potential effect of various kind of floor construction and actions preventing high indoor air temperatures in building approach on air temperature inside the one-storey, passive residential buildings during consecutive days of very high outdoor temperature and total energy used yearly for additional heating and air conditioning.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47459

DOI:

10.1515/ceer-2016-0013

Pages:

159-170

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information