Object

Title: Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy = Badanie deteriogennych nalotów biologicznych na elewacjach budynków metodą elektronowej mikroskopii skaningowej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Niszczenie elewacji to proces złożony, w którym należy brać pod uwagę zmiany właściwości materiału technicznego, wywołane przez osadzające się czynniki biologiczne. Badania nalotu biologicznego są trudne nie tylko ze względu na pobór materiału, który wiąże się z możliwością uszkodzenia struktury elewacji, ale również pod względem analizy biologicznej. Niektóre gatunki mikroorganizmów nie udaje się wyizolować i wyhodować w czystych kulturach w warunkach laboratoryjnych. ; Na powierzchniach materiału technicznego tworzą skupiska, najczęściej wielogatunkowe. W grupie współpracują i wykazują odmienne cechy, niż komórki żyjące w pojedynczej, w wolnej postaci. Kluczowe znaczenie ma oznaczenie organizmów, obecnych w nalotach, które mogą inicjować deteriorację. Celem badań była obserwacja zebranego nalotu biologicznego z dwóch elewacji w skali mikrometrycznej przez zastosowanie mikroskopu skaningowego.

Abstract:

Destruction of facades is a complex process in which technical material changes its properties, and which is caused by depositing biological agents. The examination of biofilms from building facades is difficult because sampling for tests may result in the damage to the structure of the facade's material. Also biological analysis of the material obtained from a biofilm is arduous. ; Some species of microorganisms are impossible to be isolated and their pure cultures cannot be cultivated in laboratory conditions. It is multispecies cultures that most frequently develop on the surfaces of the facade's technical material. Clustered in a group, they cooperate with each other and reveal different features than single cells. ; It is essential to identify organisms present in the biofilms, since they may initiate deterioration processes. The aim of the research was the observation of the biofilm, collected from two facades, in a micrometer scale with the see of a scanning electron microscope.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47454

DOI:

10.1515/ceer-2016-0008

Pages:

79-88

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information