Object

Title: Biodeterioracja szkła wywołana przez zarodniki grzybów pleśniowych = Glass biodeterioration caused by mould spores

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Abstract_pl:

Mikroorganizmy wywołują biodeteriorację zarówno organicznych, jak i nieorganicznych materiałów technicznych. Z analizy literatury wynika, że czynniki biologiczne (w tym głównie bakterie, sinice, zarodniki grzybów pleśniowych oraz glony) osadzają się na powierzchni szkła, inicjując z czasem procesy jego niszczenia. ; W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przeprowadzono analizę nalotu biologicznego z 5 próbek szkła. Badania mikologiczne fragmentów szkła wykazały obecność zarodników grzybów pleśniowych z rodzajów: Aspergillus, Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Monocillium, Mucor, Penicillium, Trichoderma i Ulocladium.

Abstract:

Microorganisms induce biodeterioration of both organic and inorganic building materials. From scientific literature it is clear that biological agents (mainly bacteria, cyanobacteria, mould spores and algae) settle on the surface of the glass, initiating in time the processes of its destruction. Biological corrosion is a consequence, among others. ; In the Institute of Environmental Engineering University of Zielona Góra, 5 samples of glass with visible bio-rays were analyzed. Microscopic examination of the glass fragments showed the presence of mould spores of the genus: Aspergillus, Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Monocillium, Mucor, Penicillium, Trichoderma and Ulocladium.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51481

Pages:

25-35

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information