Object

Title: Technical assessment of historic buildings on the basis of information obtained from a three-dimensional point clouds = Ocena stanu technicznego budynków zabytkowych w oparciu o dane uzyskane z trójwymiarowej chmury punktów

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Skanowanie 3D jest to najnowocześniejsza metoda o nieograniczonych możliwościach oparta na technologii laserowej. Jej podstawową zaletą jest szybkość pozyskiwania dużej ilości danych w bardzo krótkim czasie, co daje ogromną przewagę nad dotychczasowymi metodami pomiarowymi. Skanowanie daje możliwości wykorzystania w pracach inżynieryjnych, geodezyjnych, przy inwentaryzacji budynków i obiektów o dużym skomplikowaniu (np. zabytkowych), a także w badaniach ich uszkodzeń i odkształceń konstrukcji. ; Skaner 3D jest to urządzenie, które z dużą dokładnością analizuje w czasie rzeczywistym mierzoną budowlę oraz zbiera dane o kształcie, fakturze oraz teksturze badanego przedmiotu i jego otoczeniu. Prawidłowo przeprowadzone pomiary dają zbiór punktów o znanych współrzędnych X,Y,Z w formie chmury punktów, które można obrabiać, w efekcie czego stworzony zostaje w pełni cyfrowy, trójwymiarowy model obiektu. ; Często w czasie inwentaryzacji wykonywanej metodami klasycznymi nie ma możliwości, aby zauważyć wszystkie uszkodzenia występujące na badanym obiekcie. Również trudno jest ocenić i zmierzyć np. zniekształcenia elementów konstrukcyjnych. Analiza obrazu uzyskanego z trójwymiarowej chmury punktów, pozwala na zidentyfikowanie ubytków, określenie wielkości pęknięć i innych odkształceń (np. ugięć belek) we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach.

Abstract:

3D scanning is the most modern method of unlimited possibilities based on laser technology. Its main advantage is the speed of obtaining large amounts of data in a very short time, which gives a huge advantage over existing methods of the measuring. Scanning provides opportunities for use in engineering works, geodetic and the inventory of buildings and objects of a high complexity, as well as in studies of damage or deformation of the structure. 3D scanner is a device, which with high accuracy collects data about the shape and texture of the tested object and its surroundings in the form of a point cloud.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47453

DOI:

10.1515/ceer-2016-0007

Pages:

71-78

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information