Object

Title: Restoration of Cultural Landscapes in Spatial Planning = Problemy rewaloryzacji krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Problematyka ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego stanowi nieodłączny element planowania przestrzennego zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Postępujące od XIX wieku zainteresowanie krajobrazem naturalnym i antropogenicznym z biegiem lat stało się podstawą do prowadzenia w tym zakresie badań naukowych, powstawania poświęconych owej tematyce wielu publikacji i szeregu dokumentów a w końcu i usankcjonowania zasad postępowania w jego ochronie i kształtowaniu poprzez akty planowania przestrzennego. ; W porównaniu z działaniami w zakresie planowania krajobrazów kulturowych podejmowanymi w Polsce, kraje europejskie odznaczają się znacznym stopniem zaawansowania zarówno w sferze działań pozaustatwowych jak i naukowo - badawczych. Pomimo, że nie są one sporządzane w trybie obligatoryjnym stanowią obiecującą perspektywę dla realizacji wyznaczonych celów w aspekcie przeobrażeń krajobrazów kulturowych. ; Nawiązując do wzmożonego zainteresowania krajobrazem kulturowym za granicą i stosowanych w państwach europejskich praktyk należy również i w Polsce za jeden z najważniejszych celów planistycznych postawić ochronę i kształtowanie krajobrazów kulturowych. Mnogie dziedzictwo kulturowe w Polsce wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań i studiów krajobrazowych oraz działań stanowiących podstawę do systematycznego postępowania w tworzeniu systemu ochrony i kształtowania krajobrazów kulturowych.

Abstract:

The issue of protection and development of the cultural landscape is an integral part of spatial planning at all levels. Progressing from the nineteenth century, interest in natural and anthropogenic landscape over the years has become the basis for conducting this research and the creation of a series of documents. ; Their result was to legitimize the principles of protection and landscaping by acts of planning. Advanced action in this area conducted by the European countries are beginning to exert more and more emphasis on setting the protection and development of the cultural landscape as one of the main objectives of planning in Poland.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47449

DOI:

10.1515/ceer-2016-0003

Pages:

27-36

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information