Object

Title: Low-emission economy - evolution or necessity = Gospodarka niskoemisyjna - ewolucja czy konieczność

Creator:

Godzisz, Karolina

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

Gospodarka niskoemisyjna służy zapewnieniu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisje zanieczyszczeń. Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce wynika z potrzeby dokonania redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału węgla w wytwarzaniu energii, wprowadzaniu innowacyjnych technologii i poprawie efektywności energetycznej oraz wzroście poziomu życia społeczeństwa. Jest to trudne zadanie ze względu na duże wykorzystanie węgla w wytwarzaniu energii. ; Celem artykułu jest pokazanie celów tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządowe na szczeblu lokalnym oraz ich wykorzystanie w ubieganiu się o środki finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020.

Abstract:

A low carbon economy serves to provide economic, social and environmental benefits from measures to reduce emissions of pollutants. The implementation of a low carbon economy in Poland results from the need to reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants while reducing the share of coal in energy production, introducing innovative technologies and improving energy efficiency as well as increasing the standard of living of the society. This is a difficult task due to the large use of coal in energy production. ; The article describes the goals of creating Low Carbon Economy Plans by local government units at the local level and their use in applying for financial resources in the financial perspective 2014-2020.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67480

DOI:

10.2478/ceer-2018-0043

Pages:

155-165

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information