Object

Title: Verification of the Simulation Model Based on the Example of Combined Sewage System in Głogów = Weryfikacja modelu symulacyjnego na przykładzie sieci kanalizacji ogólnospławnej miasta Głogowa

Creator:

Nowogoński, Ireneusz

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

Przy użyciu programu SWMM 5.1 (Storm Water Management Model) opracowano model symulacyjny istniejącej sieci kanalizacyjnej w Głogowie. Model został skalibrowany na podstawie wyników badań terenowych z lat 2011-13, a prawidłowość jego działania zweryfikowano przy użyciu wyników pomiarów przeprowadzonych w 2014 roku. ; Weryfikacja modelu wykazała akceptowalne rozbieżności między zmierzonymi i symulowanymi wartościami natężenia przepływu. Wskazano czynniki, które spowodowały różnice i na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dalszych badań.

Abstract:

The verification of simulation model of combined sewage system was presented in article. The model of sewage system functioning in Głogów was developed using SWMM 5.1 (Storm Water Management Model) software. It was calibrated based on the results of field studies from the years 2011-13, while the properness of its activity was verified for the results of measurements carried out in 2014. ; The verification of the model showed acceptable discrepancies between the measured and simulated values of flow rates. Factors which caused differences were indicated and, on the basis of this, conclusions pertaining to further studies were formulated.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67476

DOI:

10.2478/ceer-2018-0039

Pages:

111-120

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information