Object

Title: Efficiency of Sewage Treatment Plants in the Sequential Batch Reaktor = Efektywność oczyszczania ścieków w sekwencyjnych reaktorach biologicznych

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Stadnik, Artur

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

W artykule dokonano analizy efektywności funkcjonowania indywidualnych oczyszczalni ścieków Actibloc (producent: Sotralentz) pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR. Oceny skuteczności pracy przydomowych oczyszczalni dokonano na podstawie badań wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Obiektami badań były cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Lubań, Kłębanowice, Stara Rzeka i Kościan.

Abstract:

The article analyzes the effectiveness of individual Actibloc wastewater treatment plants (produced by Sotralentz) working in the technology of low-rate activated sludge in the Sequential Batch Reactor (SBR) system. The assessment of the effectiveness of household wastewater treatment plants was made on the basis of pollutants: BOD5, COD, total suspended solids, total nitrogen and total phosphorus. The research objects were four household sewage treatment plants located in: Lubań, Kłębanowice, Stara Rzeka and Kościan.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67477

DOI:

10.2478/ceer-2018-0040

Pages:

121-131

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information