Object

Title: Mechanisms of biological processes in domestic wastewater treatment plants = Mechanizmy procesów biologicznych w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Creator:

Myszograj, Sylwia

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 3 (2018)

Abstract_pl:

Rosnący popyt na rozwiązania oczyszczalni przydomowych spowodował, że na rynku dostępnych jest wiele nowych lub ulepszonych rozwiązań technologicznych. Wdrażanie tych technologii wiąże się z koniecznością poznania mechanizmów jednostkowych procesów biologicznych zachodzących podczas usuwania ze ścieków związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Ustalenie optymalnych warunków prowadzenia tych procesów decydować będzie o poprawnej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Abstract:

The growing demand for solutions of household sewage treatment plants means that many new or improved technological solutions are available on the market. The implementation of these technologies is associated with the need to known the mechanisms of the unitary biological processes occurring when removing organic carbon, nitrogen and phosphorus from wastewater. Determining the optimal conditions for these processes will determine the correct operation of the household sewage treatment plant.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67482

DOI:

10.2478/ceer-2018-0045

Pages:

177-192

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 3

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information