Object

Title: Współpraca przygraniczna w dobie wyzwań polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2007-2013 = Borderland cooperation in the age of the challenges of the EU`s structural policy 2007-2013

Creator:

Sługocki, Waldemar

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Abstract_pl:

Współpraca przygraniczna jest istotnym elementem nie tylko budowania pozytywnych relacji między Polakami i Niemcami, ale stanowi również ważny czynnik w procesie integracji europejskiej. To element umożliwiający realizację wielu wspólnych przedsięwzięć, których celem jest rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-niemieckiego. ; Fundusze Unii Europejskiej odgrywają zasadniczą rolę w podejmowaniu i tworzeniu partnerstwa transgranicznego. Pierwsze pozytywne doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych z programu PHARE CBC sięgają roku 1994. Od roku 2007 pogranicze polsko-niemieckie staje przed nowymi wyzwaniami, co wyznacza nowy okres w Unii Europejskiej strukturalne planowanie polityczne.

Abstract:

Borderland cooperation is an essential element not only in building positive relations between Polish and German people, but it also constitutes an important factor in the European integration process. It is a foundation which allows implementing many joint undertakings whose aim is social and economic development of the Polish-German borderland. ; The European Union`s funds play an essential role in undertaking and creating a transborder partnership. The first positive experiences in the range of realizing investments which were co-financed with the PHARE CBC programme date back to the year 1994. As of the year 2007, the Polish-German borderland faces new challenges, which marks a new period in European Union structural political planning.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59648

Pages:

145-157

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information