Object structure

Creator:

Korcz, Iwona

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Kompetencje lubuskiego lidera = Competence of the Lubuskie province leader

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

województwo lubuskie ; lider ; kompetencje

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony kompetencjom lidera województwa lubuskiego w polityce i biznesie. Analiza profili kompetencyjnych takich liderów, w tym kompetencji psychologicznych, prakseologicznych i socjologicznych, poprzedzona jest teoretycznym wprowadzeniem do tematu kompetencji. ; Obejmuje to podstawy z zakresu psychologii, prakseologii, socjologii, prawa, zarządzania oraz kompetencji nauk politycznych. Oprócz klasyfikacji kompetencji omówiono ważniejsze role i działania lidera. ; W dalszej kolejności artykuł koncentruje się na kompetencjach lidera, wyróżniając typy: osobowy, grupowy, organizacyjny i środowiskowy. Opisany dominujący profil kompetencyjny lidera województwa lubuskiego pokazuje średni poziom reprezentowanych przez nich umiejętności. Liderzy ekonomiczni są znacznie lepiej przygotowani do przewodzenia pod względem kompetencji niż liderzy polityczni.

Abstract:

The article is devoted to the competence of the leader of the Lubuskie province in politics and business. The analysis of competence profiles of such leaders, including psychological, praxeological and sociological competence, is preceded by a theoretical introduction to competence. ; This includes fundamentals in the range of psychology, praxeology, sociology, law, management and the competence of political science. Apart from the competence classification, more significant roles and leader`s actions are discussed. ; Next, the article concentrates on the leader`s competence, distinguishing the following types: personal, group, organizational and environmental. The described dominant competence profile of the leader of the Lubuskie province shows the average level of competence represented by them. Economic leaders, however, are much better prepared to lead in terms of competence than political ones.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

229-248

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego