Object structure

Creator:

Dudra, Stefan

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Cerkiew św. Mikołaja jako element zachowania tożsamości ludności prawosławnej w Zielonej Górze = St. Nicholas church as the element of preserving the identity of the orthodox people in Zielona Góra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; prawosławie - historia - Polska - od 1944 r. ; tożsamość

Abstract_pl:

Powstanie i rozwój parafii prawosławnej w Zielonej Górze związane było z przesiedleniem ludności ukraińskiej i łemkowskiej na Ziemie Zachodnie Polski w ramach akcji ?Wisła?. Parafia św. Mikołaja wchodzi w skład Diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Do 1958 roku funkcjonowała w ramach dekanatu wrocławskiego, a po zmianach w strukturze dekanalnej prowadzi działalność duszpasterską w dekanacie zielonogórskim. ; Wierni wyznania prawosławnego, a także członkowie innych kościołów istniejących w Zielonej Góry, wpisują się w długą tradycję polskiej tolerancji. Wielokulturowa tradycja, ukształtowana między innymi przez różne religie, jest ważnym fragmentem życia lokalnej społeczności. ; Cerkiew św. Mikołaja stała się istotnym elementem, zwłaszcza w pierwszych latach istnienia, zachowania tożsamości kulturowej i narodowej. Społeczność ortodoksyjna w Zielonej Górze ma charakter międzynarodowy. Składa się z Białorusinów, Łemków, Serbów i Ukraińcy. Obejmuje około 50 rodzin, z których część mieszka na wsiach i w pobliskich miastach.

Abstract:

The foundation of the orthodox parish in Zielona Góra was connected with the removalof Ukrainians and Lemko people due to the ?Wisła? operation in 1947. The origins of the parish go back to mid-1948, when the people started to look for a building for the church. Mikołaj Proniński was the founder and the first priest of the parish in Zielona Góra. The first Holy Mass was celebrated on 8th September 1948 in a post-evangelical chapel in 5 Wąska Street. In the first years of the existence of the parish there were about 200 parishioners. ; The orthodox believers, as well as members of other churches existing in Zielona Góra, are part of a long tradition of Polish tolerance. Multicultural tradition, shaped among others by different religions, is an important fragment of life of the local community. ; St. Nicholas church became an essential element, especially in the first years after the removal, in preserving the cultural and national identity. The orthodox community in Zielona Góra is multi-national. It consists of Byelorussians, Lemko people, Serbs and Ukrainians. There are about 50 families and part of them live in the villages and towos nearby.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-86

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego