Obiekt

Tytuł: Ogłoszenie prasowe źródłem wiedzy o kondycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej "Gazety Warszawskiej" R. 1789 = Press release is a source of knowledge about the ethical condition of man. The essay from the thematic bibliography "Gazeta Warszawska" R. 1789

Współtwórca:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Aksjologiczne, 1

Streszczenie:

W artykule postawiono tezę, że "Gazeta Warszawska" to doskonały materiał do badania postaw etycznych XVIII-wiecznego społeczeństwa. Tekst został skonstruowany na podstawie bibliografii tematycznej. Rozważania skupione są wokół rubryki ?Doniesienia z Warszawy" zawierającej ogłoszenia dotyczące poszukiwania zaginionych osób, rzeczy i zwierząt. ; Analizując ogłoszenia, dowiadujemy się tego, jaka była kondycja moralna i etyczna człowieka oraz z jakimi problemami borykali się ówcześni ludzie. Tekst ma na celu zwrócenie uwagi na to jak cennym źródłem historycznym może być ogłoszenie prasowe.

Abstract:

The article puts the thesis that "Gazeta Warszawska" is a perfect material for the study of ethical attitudes of 18th-century society. The text is based on a thematic bibliography. The reflections are centered around the column "Reports from Warsaw" containing announcements concerning the search for missing persons, things and animals. ; When analyzing the adverts we learn what the moral and ethical condition of man and what problems our ancestors have faced. The text is meant to draw attention to how valuable a historical source can be a press release.

Opis:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:58338

Strony:

69-89

Źródło:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Jezyk:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2022-07-25

Data dodania obiektu:

2021-03-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

59

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/64947

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji