Object structure

Creator:

Sokołowska, Katarzyna

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

"Ochroniarze" kontra determinizm historyczny. Walka na wartości w "Turnieju Reporterów 74" białostockich "Kontrastów" = "Protectors" vs. historical determinism. A battle of values in "1974 Non-fiction Contest" held by Białystok`s "Kontrasty" Magazine

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

publicystyka ; socjalizm ; propaganda ; PRL ; ekolodzy ; journalism ; socialist system ; ecologists

Abstract_pl:

Białostockie pismo "Kontrasty" od roku 1975, numeru czwartego staje się forum reportażystow. Przyczynił się do tego "Turniej Reportażu 74", konkurs na artykuł o powojennych dziejach Podlasia. Nagrodzone reportaże podejmowały tematykę wiejską, migracji młodego pokolenia chłopskich dzieci do miast, wątek propagandy sukcesu gospodarczego z początku lat 70. Uwaga nasza skupia się na tekście "W Augustowie idzie nowe" autorstwa Wojciecha Giełżyńskiego. ; Przedstawia on potrzeby polskiego społeczeństwa z początku lat 70., odzwierciedla wartości promowane przez propagandę sukcesu Polski Ludowej za czasów Gierka, która zapowiadała poprawę warunków życia każdego obywatela. Przy okazji rekonstrukcji sporu o przeznaczenie turystyczne Kanału Augustowskiego i jego okolic okazuje się, że potrzeby społeczeństwa, nastawionego coraz bardziej konsumpcyjnie, stoją w opozycji do interesów nielicznych w Polsce ekologów i dziennikarzy, przekonanych o pierwszeństwie natury nad postępem. W reportażu pojawia się idea "krajobrazu uczłowieczonego", supremacji ludzi nad przyrodą, mającą służyć głownie regeneracji sił prostego człowieka.

Abstract:

The "Kontrasty" Magazine, published in Białystok, became a newly found forum for reporters since its 1975, Vol. 4 issue. That was the result of a writing competition on Podlasie`s post-war history, announced that same year. Awarded works dealt with various aspects of Polish rural life such as the migration of young generations of farmers to cities. Many of them were written along the lines of socialist propaganda of the economic success marking the period of the early 1970s. Here we focus our attention specifically on Wojciech Giełżynski`s feature article "New things are coming to Augustow". ; The article aims to depict the needs of Polish society of the 1970s, but also reflects the typical values propagated by the communist government during that period along with Gierek?s promises to significantly raise every citizen`s standard of living. While reconstructing the debate on the intended tourist use of the Augustow Chanel and its surrounding area a conflict between the consumption-driven populace and a small group of Polish ecologists and reporters arises, who in turn are advocating the primacy of nature over human progress. Giełżynski`s article sympathizes with the idea of the "humanized landscape", claims the supremacy of mankind over natural world and states the rejuvenation of the common man as the main purpose of the latter.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

169-181

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego