Object

Title: Heavy metal accumulation in leaves of Hydrocharis morsus-ranae l. and biomonitoring applications = Akumulacja metali ciężkich w liściach Hydrocharis morsus-ranae l. i możliwości jego zastosowania w biomonitoringu

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Abstract_pl:

Rośliny wodne od lat znajdują zastosowanie w bioindykacji skażenia środowiska wodnego metalami śladowymi, ze względu na istniejącą zależność między zawartością pierwiastków w ich tkankach i w otaczającym je środowisku. Stopień kumulacji metalu zależy zarówno od rodzaju metalu, jak i od gatunku rośliny. Gatunek wskaźnikowy powinien być reprezentatywny dla obszaru badań, wszechobecny oraz łatwy w identyfikacji i zbieraniu, a także charakteryzować się wysoką tolerancją na metale i wysokimi współczynnikami ich kumulacji. ; Celem badań była ocena zdolności do akumulacji metali ciężkich przez Hydrocharis morsus-ranae oraz określenie jego przydatności w bioindykacji. Pobrano próbki wody, osadów dennych oraz liści żabiścieku pływającego z 11 zbiorników wodnych okolic Ścinawy. W próbkach oznaczono zawartości Hg, Mn, Zn, Fe i Cu. Zawartości metali w wodzie, osadach i roślinach wykazały istotne statystycznie różnice pomiędzy stanowiskami. Stężenia metali w wodzie i osadach dennych były niższe niż tło biogeochemiczne, co wskazuje na brak antropogenicznego zanieczyszczenia tymi metalami. ; Wysokie stężenia metali oraz wysokie współczynniki akumulacji w roślinach, a także dodatnie korelacje między zawartościami Zn, Fe i Hg w liściach H. morsus-ranae i wodzie wskazują na możliwość wykorzystania tego gatunku w biomonitoringu. Rośliny rosnące w zbiorniach wodnych zlokalizowanych przy drogach o silnym natężeniu ruchu charakteryzują się znacznie wyższą zawartością Cu i Zn od roślin rosnących w rejonach rolniczych.

Abstract:

In present study the concentrations of Hg, Mn, Zn, Fe and Cu in water, bottom sediments and leaves of Hydrocharis morsus-ranae from 11 oxbow lakes of the Odra River were determined by atomic absorption spectrometry. Trace metal concentration in water and bottom sediments were below the geochemical background, indicating no anthropogenic impact in the studied area. ; On average, the concentrations of metals in leaves of H. morsus ranae exceeded natural thresholds. A high bioaccumulation factors for metals were recorded. The significant positive correlations found between the content Zn, Fe and Hg of in water and in the H. morsus ranae indicate the potential use of the species in the biomonitoring of environmental contamination with these metals.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47323

DOI:

10.2478/ceer-2014-0009

Pages:

95-105

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information