Object

Title: Impact of fertilisation with sewage sludge on the content of lead in Salix viminalis biomass = Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na zawartość ołowiu w biomasie Salix viminalis

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Abstract_pl:

Komunalne osady ściekowe charakteryzują się dużą wartością nawozową. W związku z tym w Polsce wykorzystuje się je m.in. do nawożenia roślin energetycznych. Z jednej strony, takie rozwiązanie pozwala na unieszkodliwianie dużych ilości osadów ściekowych, a z drugiej przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł energii. ; Przeprowadzone badania dotyczyły monitoringu prowadzonego na plantacji wierzby energetycznej Salix viminalis nawożonej osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Wyniki badań dotyczyły zmian zawartości ołowiu w poszczególnych częściach roślin pobieranych w okresie jednego roku analizując różnice w kumulacji ołowiu dla plantacji założonych w różnym czasie. ; Określono wpływ nawożenia osadami ściekowymi na zawartość ołowiu w biomasie wierzby. Wykazano, że zawartość ołowiu w biomasie wierzby nie była determinowana nawożeniem osadami ściekowymi. Stosowanie nawozów mineralnych również nie wpływa na zwiększenie zawartości ołowiu w biomasie roślin. Najwyższe średnie wartości ołowiu uzyskano w próbkach łodyg oraz korzeni, a najniższe w próbkach listowia.

Abstract:

Sewage sludge is considered to be high quality fertilizer. Therefore, in Poland, it is used to fertilize energy plants. On the one hand, it allows using large amount of sewage sludge on the other hand it contributes to the production of renewable energy. ; The study was based on monitoring the plantation of energetic willow Salix viminalis fertilized with sewage sludge from wastewater treatment plant in Sulechow. The aim of the investigation was to study changes of the lead content in different parts collected during a year and analyze the differences in the accumulation of lead in the plants planted at different times. ; The results of the study showed that the amount of lead content in the biomass willow was not influenced by sewage sludge used as a fertilizer.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47324

DOI:

10.2478/ceer-2014-0010

Pages:

107-117

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information