Object structure

Creator:

Kasztelewicz, Zbigniew

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Approaches to post-mining land reclamation in polish open-cast lignite mining = Rekultywacja terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Subject and Keywords:

kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego ; rekultywacja ; rewitalizacja ; zagospodarowanie terenów ; lignite open-cast mining ; reclamation ; revitalisation ; land management

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono stan rekultywacji terenów pogórniczych w poszczególnych kopalniach węgla brunatnego w Polsce do 2012 r. na tle całego górnictwa odkrywkowego. Omówiono procesy nabywania terenów pod działalność górniczą i zbywania ich po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych oraz dotychczasowe osiągnięcia kopalń w zakresie dokonanej rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych. ; Z artykułu wyłania się obraz byłych terenów eksploatacyjnych, które obecnie - po procesie zagospodarowania przeprowadzonego na europejskim poziomie - służą mieszkańcom do celów rekreacyjnych i w sposób znaczący podnoszą atrakcyjność regionów, w których się znajdują.

Abstract:

The paper presents the situation regarding the reclamation of post-mining land in the case of particular lignite mines in Poland until 2012 against the background of the whole opencast mining. It discusses the process of land purchase for mining operations and its sales after reclamation. ; It presents the achievements of mines in the reclamation and regeneration of post-mining land as a result of which-after development processes carried out according to European standards-it now serves the inhabitants as a recreational area that increases the attractiveness of the regions.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0006

Pages:

55-67

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego