Object structure

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Wojciech, Magdalena

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Statistical analysis of nitrogen in the soil of constructed wetland with horizontal sub-surface flow = Analiza statystyczna azotu w złożu oczyszczalni hydrofitowej z poziomym podpowierzchniowym przepływem ścieków

Group publication title:

CEER, nr 12 (2014)

Subject and Keywords:

oczyszczalnia ścieków ; oczyszczalnie hydrofitowe ; azot ; wastewater treatment ; constructed wetlands ; nitrogen

Abstract_pl:

Usuwanie związków azotu w oczyszczalniach hydrofitowych uzależnione jest od wielu czynników fizyczno-chemicznych i biochemicznych oraz warunków środowiskowych. W artykule przedstawiono opracowanie statystyczne zawartości azotu ogólnego Kjeldahla w złożu hydrofitowym oczyszczalni. Wyniki badań materiału filtracyjnego wykazały, że największą zawartością azotu charakteryzowała się powierzchniowa warstwa gruntu do 20 cm głębokości. Kumulacja azotu malała wraz z penetracją w głąb złoża oraz w kierunku odpływu ścieków z oczyszczalni.

Abstract:

The removal of nitrogen compounds in constructed wetlands depends on various physical, chemical and biomechanical factors as well as on conditions of the environment. The paper presents the results of a statistical analysis of the depositing of nitrogen at HSSF (horizontal subsurface flow) constructed wetland. The results of the substrate showed that the highest contents of nitrogen existed in the surface soil layer up to 20 cm of the depth. Nitrogen accumulation decreased in the deposit with depth, and in the direction of the wastewater flow.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0004

Pages:

33-43

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 12

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego